Studienamiddag respectvol samenleven op school

Studienamiddag respectvol samenleven op school

Op 29 november organiseren we de studienamiddag 'Respectvol samenleven op school'.

Wat mag je verwachten?

Praktisch

 • woensdag 29 november 2017
 • van 13 tot 16.30 uur
 • VAC Brugge: Koning Albert I-laan 1-2
  (aan de achterkant van het station)
 • €25 per persoon
 • voor leerkrachten, directie, CLB-medewerkers en zorgcoördinatoren uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs.
   

Inschrijven

Je inschrijving wordt definitief

 • na betaling van €25
 • op BE32 7310 3711 4902
 • met vermelding: SD Onderwijs 29/11 Naam Voornaam

Schrijf je zo snel mogelijk in, want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven kan tot 26 november 2017.

Ik wil me inschrijven

 

Kies een workshop


We bieden verschillende workshops aan. Vul bij je inschrijving de workshop in die je verkiest. We proberen iedereen zijn eerste keuze te geven. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt. Schrijf je daarom snel in.
 

Vluchtelingen in de klas: hoe omgaan met psychosociale moeilijkheden?


Sinds de zomer van 2015 zijn duizenden nieuwe vluchtelingen aangekomen in België. Dat is goed merkbaar in onze scholen, waar nu veel vluchtelingenkinderen en kinderen van asielzoekers school lopen. Veel van deze kinderen komen uit oorlogsgebieden. Sommigen hebben traumatische ervaringen gehad en hebben de stress van een asielprocedure doorgemaakt en dat is soms te merken in de klas.

Maar wat doe je als leraar als je geconfronteerd wordt met gedragsproblemen en andere uitdagingen die kunnen voorkomen bij vluchtelingen en asielzoekers? In deze workshop gaan we hier dieper op in.

Begeleider: Nils Vandenbroucke, Centra Leerlingenbegeleiding West-Vlaanderen
 

Workshop interculturele communicatie op school


De toenemende diversiteit roept vragen op binnen de leraarskamer. Hoe ga je om met leerlingen, collega’s en ouders met een migratieachtergrond? Is kennis van cultuur noodzakelijk als je in contact komt met mensen uit andere culturen?

In deze workshop nemen we concrete praktijkvoorbeelden onder de loep. Aan de hand van het TOPOI-model van Hoffman bekijken we hoe interculturele misverstanden ontstaan en hoe je je als professional kan versterken om hier mee om te gaan.

Begeleiders: Sarah Furniere en Nielsen Vermont, Agentschap Integratie en Inburgering
 

Workshop identiteitsvorming en preventie van radicalisering


Wil je radicalisering begrijpen, dan is het een must om eerst de godsdienst waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en te begrijpen.

In het eerste deel bekijken we de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering. We starten vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. In deel twee gaan we in op de evolutie en de beleving van Islam in Europa. Aansluitend daarop bekijken we radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en anderen dan weer niet.

In deze workshop krijg je elementen aangereikt die noodzakelijk zijn om het radicaliseringsproces te begrijpen. Daarnaast krijg je ook een eerste aanzet tot indicatoren en aanpak.

Begeleider: Khalid Benhaddou, Netwerk islamexperten
 

Workshop Meertaligheid op school


Het aantal talen op je school neemt toe en dat roept vragen op. Is je aanpak in de klas nog goed? Hoe moet je reageren als leerlingen onderling andere talen spreken? Staan de andere talen het Nederlands in de weg? Hou je controle over het klas- en speelplaatsgebeuren als de andere talen toegelaten worden?

Tijdens deze workshop krijg je wetenschappelijke inzichten over taalontwikkeling en de link met schoolse prestaties. We bekijken samen hoe jouw school een talenbeleid kan voeren dat meertaligheid als een opportuniteit benut.

Begeleiders: Krista Verniest, Buso De Ster Tielt en Daria Ashurova, Agentschap Integratie en Inburgering


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF